Home
About us
Culture
Product
Position
Feedback
Contact
 
 
 
产品展示
     
  信息反馈


 

纯银膜联系电话:
张协理:18367673737;
夏主任:0576-84161009

金银线联系电话:
赵副总:0576-84161006

传真:0576-84161019

 

 
E-mail:
来 自:
地 址:
电 话:
  
 
 
All Right Reserved  浙江笙富精密科技有限公司(原台州市展硕精密科技有限公司) 版权所有
电话:0576-84161006 84161009   传真:0576-84161019      ggw@ggw8.com